Toshiba

Sắp xếp
Máy giặt Toshiba 8.2 kg AW-F920LV WB
- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Bảo Hành: 24 tháng- Loại máy: Máy giặt Toshiba 8.2 kg
Xem chi tiết
Giá: 3 ₫
3 ₫
Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BH105M4V SK
- Kiểu động cơ: Chuyển động dây Coroa- Loại máy giặt: Cửa trước, lồng ngang - Năm ra mắt: 2019- Xuất sứ: Trung Quốc- Hãng sản xuất: Toshiba- Công nghệ inverter: Có- Khối lương giặt: 9.5kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 10.350.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BH95M4V SK
- Kiểu động cơ: Chuyển động dây Coroa- Tốc độ vắt: 1400 vòng/phút- Năm ra mắt: 2019- Xuất sứ: Trung Quốc- Hãng sản xuất: Toshiba- Công nghệ inverter: Có- Khối lương giặt: 8.5kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 9.550.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BH105M4V WK
- Kiểu động cơ: Chuyển động dây Coroa- Tốc độ vắt: 1400 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trước, lồng ngang - Năm ra mắt: 2018- Xuất sứ: Trung Quốc- Hãng sản xuất: Toshiba- Công nghệ inverter: Có- Khối lương giặt: 9.5 Kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 10.200.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BH95M4V(WK)
- Kiểu động cơ: Chuyển động dây Coroa- Tốc độ vắt: 1400 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trước, lồng ngang - Năm ra mắt: 2018- Xuất sứ: Trung Quốc- Hãng sản xuất: Toshiba- Công nghệ inverter: Có- Khối lương giặt: 8.5kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 9.300.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 Kg TW-BK105S3V(SK) Mới 2020
- Kiểu động cơ: Nam châm vĩnh cửu truyền động dây Curoa- Tốc độ vắt: 1200 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trước, lồng ngang - Năm ra mắt: 2020- Xuất sứ: Trung Quốc- Hãng sản xuất: Toshiba- Công nghệ inverter: Có- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 8.400.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 Kg TW-BK105S2V(WS) Mới 2020
- Kiểu động cơ: Nam châm vĩnh cửu truyền động dây Curoa- Tốc độ vắt: 1200 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trước, lồng ngang - Năm ra mắt: 2020- Xuất sứ: Trung Quốc- Hãng sản xuất: Toshiba- Công nghệ inverter: Có- Khối lương giặt: 9.5 Kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 7.950.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 Kg TW-BH95S2V WK
- Kiểu động cơ: Chuyển động dây Coroa- Tốc độ vắt: 1200 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trước, lồng ngang - Năm ra mắt: 2019- Xuất sứ: Trung Quốc- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 8.5kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 7.600.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 7.5 Kg TW-BH85S2V WK
- Kiểu động cơ: Chuyển động dây Coroa- Tốc độ vắt: 1200 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trước, lồng ngang - Năm ra mắt: 2019- Xuất sứ: Trung Quốc- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 7.5kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 7.750.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 16 kg AW-DUG1700WV (SS)
- Kiểu động cơ: Truyền động trực tiếp bền & êm- Loại máy giặt: Cửa trên, lồng đứng- Năm ra mắt: 2017- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 16kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 13.800.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 15 kg AW-DUG1600WV SK
- Kiểu động cơ: Truyền động trực tiếp bền & êm- Tốc độ vắt: 700 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trên, lồng đứng- Năm ra mắt: 2018- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 15kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 12.900.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 14 kg AW-DUG1500WV KK
- Tốc độ vắt: 700 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trên, lồng đứng- Năm ra mắt: 2019- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 14kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 12.000.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 13 kg AW-DUJ1400GV KK
- Kiểu động cơ: Truyền động trực tiếp bền & êm- Tốc độ vắt: 770 vòng/phút- Năm ra mắt: 2019- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 13kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 11.800.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 11 kg AW-DUH1200GV
- Kiểu động cơ: Truyền động trực tiếp bền & êm- Loại máy giặt: Cửa trên, lồng đứng- Năm ra mắt: 2017- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 11kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 9.850.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 10 kg AW-DUH1100GV
- Kiểu động cơ: Truyền động trực tiếp bền & êm- Tốc độ vắt: 770 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trên, lồng đứng- Năm ra mắt: 2017- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 10 kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 9.300.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 9.0 kg AW-DK1000FV(KK) Mới 2020
- Kiểu động cơ: Truyền động trực tiếp bền & êm- Tốc độ vắt: 700 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trên, lồng đứng- Năm ra mắt: 2020- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 9 Kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 7.500.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba Inverter 9 Kg AW-DJ1000CV SK
- Kiểu động cơ: Chuyển động dây Coroa- Loại máy giặt: Cửa trên, lồng đứng- Năm ra mắt: 2019- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 9 Kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 7.400.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba 10.5 Kg AW-UH1150GV DS
- Kiểu động cơ: Chuyển động dây Coroa- Tốc độ vắt: 700 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trên, Lồng đứng- Năm ra mắt: 2018- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 10.5 kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 7.100.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba 9.5 Kg AW-UH1050GV DS
- Kiểu động cơ: Chuyển động dây Coroa- Tốc độ vắt: 700 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trên, Lồng đứng- Năm ra mắt: 2018- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 9.5 kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 6.750.000 ₫

Bao công lắp đặt

Máy giặt Toshiba 10 Kg AW-H1100GV SM
- Kiểu động cơ: Chuyển động dây Coroa- Tốc độ vắt: 700 vòng/phút- Loại máy giặt: Cửa trên, Lồng đứng- Năm ra mắt: 2018- Xuất sứ: Thái Lan- Hãng sản xuất: Toshiba- Khối lương giặt: 10 kg- Bảo Hành: 24 tháng
Xem chi tiết
Giá: 6.650.000 ₫

Bao công lắp đặt

 © Copyright 2016 www.dienmayso08.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng

Chat Zalo
Chat Facebook
0934 175 241